Monthly Archives: November 2015

Известување 05.12.2016 за нови уверенија

Почитувани во согласност со најновите измени на Законот за вршење сметководствени работи Ве известуваме: За поднесување документација за лица кои досега се немаат стекнато со уверение за сметководител/ овластен сметководител во согласност со Законот потребно е: Со статус на сметководител или овластен сметководител се стекнува лице кое ги исполнило условите од членовите 15 и 16…
Read more