Monthly Archives: July 2016

Известување 27.07.2016

Почитувани членови, Институтот на сметководители и овластени сметководители Ве известува дека отпочнува со работа. Важнa напоменa дека голем број на институции и организации учествуваа во поддршката на Институтот за што сме им благодарни, при што ве информираме дека сите досегашни напори Институтот ги направи без сопствени средства и буџет. Благодарност до Министерство за финансии на РМ,…
Read more