Monthly Archives: January 2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР ЗА НОСИТЕЛИ НА УВЕРЕНИЕ ОД ИСОС

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР ЗА НОСИТЕЛИ НА УВЕРЕНИЕ ОД ИСОС Ја користиме оваа прилика да Ве упатиме на неопходните чекори по стекнување на Уверението за овластен сметководител: ЧЛЕНАРИНА Врз основа на член 10 од Законот за вршење на сметководствени работи, секој член на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) има обврска сметано од…
Read more

ИЗВЕСТУВАЊЕ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 И ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 И ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ Согласно Законот за даночна постапка, во услови на масовно, а отежнато поднесување на даночни пријави и извештаи преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека роковите за поднесување на ДДВ-04 пријавата и Годишните даночни извештаи се продолжуваат, и тоа: за ДДВ-04 пријава, крајниот…
Read more

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊE НА ДДВ-ПРИЈАВИ ПРЕКУ Е-ДАНОЦИ

                                        ВАЖНО СООПШТЕНИЕ „Во името на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) ги известуваме своите членови  сметководители во Република Македонија кои вчера и денес немаат пристап во системот на е-даноци заради негова целосна блокада, како…
Read more

Насоки на УЈП за доставување на евиденции на излезни/влезни фактури како прилог на ДДВ-04 пријава, во случај на барање од УЈП

Насоки на УЈП за доставување на евиденции на излезни/влезни фактури како прилог на ДДВ-04 пријава, во случај на барање од УЈП Се известуваат ДДВ обврзниците и сметкодителите дека Управата за јавни приходи за определена група на ДДВ обврзници достави барање за информации заради утврдување на веродостојноста на податоците искажаните во поединечните полиња на даночната пријава…
Read more