Monthly Archives: February 2017

СООПШТЕНИЕ НА ЦРМ ЗА ПРИЕМ НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Почитувани, Се известуваат сите обврзници за поднесување на годишни сметки, дека Централниот регистар на РМ ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2016 година, во деновите: 02.2017 (сабота) од 08:00 до 16:00 часот, 02.2017 ( понеделник) од 08:00 до 20:00 часот и 02.2017 (вторник) од 08:00 до 20:00 часот. За субјектите со…
Read more

Неофицијален регистар- сметководители 07.02.2017

Архивски број Име Татково име Презиме Уверение број 1 Менче Живко Митковска 0200011 2 Марјан Славко Јовановиќ 0200012 3 Марија Стојанче Димовска Гроздоска 0200013 4 Гоце Петко Момироски 0200014 5 Маја Небојша Димоски 0200015 6 Александра Станиша Рангелова 0200016 7 Биљана Боривое Ѓорѓиевска 0200017 10 Светлана Божин Коцева 0200018 11 Сања Димча Додевска 0200019 12…
Read more

Неофицијален регистар- овластени сметководители 07.02.2017 -2

Архивски број Име Татково име Презиме Уверение број 6316 Соња Благој Калаузарова 0106318 6317 Виолета Атанас Шемкоска 0106319 6318 Зорка Радослав Рајкоска 0106320 6319 Муниза Шабан Ислами 0106321 6320 Зорка Ристо Пановска 0106322 6321 Јелица Томо Касутевска 0106323 6322 Марија Кирило Серенакова 0106324 6323 Зејнула Далип Далипи 0106325 6324 Цена Цане Атанасоска 0106326 6325 Војка…
Read more

Неофицијален регистар- овластени сметководители 07.02.2017 -1

архивски број Име Татково име Презиме Уверение број 8 Фатос Неџат Лена 0106147 9 Неда Костадин Ристова 0106148 44 Марјан Крсте Арсоски 0106149 50 Љупчо Диме Чулев 0106150 52 Филип Ацо Јаневски 0106151 53 Катерина Иван Љамова 0106152 54 Дубравка Момчило Ивановска 0106153 70 Елена Венцо Нацева 0106154 79 Виолета Благој Дупчинова 0106155 81 Сузана…
Read more