Monthly Archives: March 2017

ИСОС: Имплементација на најдобрите меѓународни практики за квалитетни сметководствени услуги

5-6 Април 2017, Скопје – Подобрување на условите и квалитетот на сметководствената професија, преку имплементација на најдобрите меѓународни практики е целта на стручната работилница на сметководители со меѓународно искуство во организација на Институтот на овластени сметководители и сметководители (ИСОС) и Сојузот на сметководители на Република Македонија. Еминентни предавачи од Институтот на овластени сметководители на Англија…
Read more

Предлог – акт за книговодствени услуги

На седница на Собранието на Институтот на овластени сметководители и сметководители што се одржа на 21.03.2017 година се донесе предлог-акт со кој се утврдува минималниот надомест за месечните трошоци за книговодствени услуги. Управниот одбор на ИСОС согласно Законот за вршење сметководствени работи и Статутот ( член 31, став 14) ги предлага и утврдува критериумите за…
Read more

Повик за подигање на уверенија по втор повик

Почитувани, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија од вторник 07 март 2017 ќе отпочне со доделување на уверенијата за овластен сметководител и сметководител, по вториот јавен повик. Ве замолуваме со цел обезбедување ефикасно одвивање на процесот на доделување на уверенија, да го забележите Вашиот број на уверение или архивскиот број, што може да го утврдите во…
Read more

Неофицијален регистар- сметководители 06.03.2017

Уверение Сметководител Број 0201177- 0201586 Архивски број Име Татково име Презиме Уверение број 1 Радмила Слободан Давидовска 0201177 2 Елена Младен Веселинова 0201178 6 Вилма Тодор Јанева 0201179 7 Бисера Бранислав Доневска 0201180 8 Драгица Трендафил Гиговска 0201181 9 Бојана Зоран Новковска 0201182 11 Адријана Миле Заовска 0201183 12 Мирјана Војислав Миловановиќ Нацева 0201184 13…
Read more