Monthly Archives: April 2017

Достапни финансии за развој на бизнисите на жените

Жените претпримачи да ги искористат можностите за зголемување на продуктивноста, конкурентноста и квалитетот на фирмите со финансии преку тековната Програма за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), порачуваат од Сојузот на стопански комори (ССК) кои имаат соработка со носителите на Програмата за нејзина успешна реалзиација. На фирмите може…
Read more

Половина од деловните субјекти организираат континуирана професионална обука

Во најновиот извештај на Заводот за статистика се наведува дека во 2015 година, 2. 515 деловни субјекти, т.е. 45.9% од деловните субјекти имаат организирано барем еден од видовите на континуирана професионална обука. Внатрешните курсеви за континуирана професионална обука се застапени во 1.919 деловни субјекти што претставува 35.0% од вкупниот број на деловни субјекти, додека надворешните курсеви се…
Read more

Најчесто поставувани прашања

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ воспоставува новина, најчесто поставуваните прашања од страна на заинтересираните лица и  соодветни одговори да ги објавува на својата веб страница (more…)
Read more