Category Archives: СМЕТКОВОДИТЕЛИ

Известување 05.12.2016 за нови уверенија

Почитувани во согласност со најновите измени на Законот за вршење сметководствени работи Ве известуваме: За поднесување документација за лица кои досега се немаат стекнато со уверение за сметководител/ овластен сметководител во согласност со Законот потребно е: Со статус на сметководител или овластен сметководител се стекнува лице кое ги исполнило условите од членовите 15 и 16…
Read more

Информација 05.12.2016 за лица со уверенија

Почитувани во согласност со најновите измени на Законот за вршење сметководствени работи Ве известуваме: За поднесување документација за лица кои се стекнале со уверение за сметководител / овластен сметководител во согласност со Законот потребно е: (1) Лицата кои се стекнале со уверенија за сметководител односно овластен сметководител согласно членовите 48, 49 и 50 од Законот за…
Read more