Events & news

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во март 2017 година, во однос на март 2016 година, изнесува 101.9. Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Рударство и вадење на камен (7.6 %), Финансиски дејности и дејности…
Read more

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во март 2017 година, во однос на март 2016 година, изнесува 101.8. Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Финансиски дејности и дејности на осигурување (7.5%), Рударство и вадење на…
Read more

Известување поврзано со уплатите на надоместоците и членарините

Институтот за сметководители и овластени сметководители ги известува своите членови, носители на уверенија за овластени сметководители и сметководители, дека при уплата на надоместоците и членарините е потребно покрај името и презимето да се наведе и бројот на уверението, за да може навремено и точно да се евидентира Вашата уплата. Во прилог објавуваме урнек на уплата…
Read more

ИСОС: Предлог – иницијатива за измена на регулативата за доставување на статистички податоци

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија, подготви Предлог иницијатива за измена на законската регулатива, со која се регулира пополнувањето и доставувањето на податоци во статистичките обрасци согласно законската обврска (Закон за државна статистика „Службен весник на РМ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 20/13, 104/13, 24/14, 42/14, 13/15, 192/15, 07/16 и 27/16). Пополнувањето и…
Read more