Покана за Седница на Собрание (бр.1/2016)

До:  Членови на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ

Предмет: Покана за Седница на Собрание (бр.1/2016)

 

Почитувани членови,

Би сакале да Ве информираме дека согласно член 20, став 4 од Статутот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ и одлука на Управниот одбор на ИСОС се свикува седница на Собрание на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ.

Седницата ќе се одржи на 21.07.2016 година , со почеток во 13 часот, во хотел Континентал во Скопје со следниот предлог:

Дневен ред

 

  1. Донесување на правни акти за функционирање на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ
  1. Разно

Ве молиме, Вашето присуство да го пријавите најдоцна до 20.07.2016 година на е-маил: info@smetkovoditel.mk

 

За дополнителни информации, Ве молиме контактирајте не на е-маил:info@smetkovoditel.mk

Со почит,

Институт на сметководители и овластени сметководители на РМ

 

Скопје, 06.07.2016 година