Информација 05.12.2016

Почитувани,

Ги известуваме лицата кои имаат поднесено документација по првиот објавен повик, носители на уверение за сметководител и овластен сметководител стекнато од Министерството за финансии, дека истата се смета за поднесена.

Во Прелиминарната евиденција можат да проверат дали имаат целосна документација по повикот и доколку не се на листата и имаат комплетна докуметација, ке бидат повикани да го подигнат своето трајно уверение од Институтот. Доколку имаат некомплетна документација се повикуваат истата да ја дополнат за да се стекнат со уверение, повеќе информации можат да добијат на +389 (0)2 3200030.

Лицата кои немаат поднесено документација а се носители на уверение за сметководител или овластен сметководител, истата можат по известувањето од 05.12.2016 за лица со уверение, да достават во утврдениот рок до 16.12.2016.

Лицата кои досега се немаат стекнато со уверение, барања можат да доставуваат до крајот на годината.

Со почит,

ИСОС