Одложување на Седница на Собрание на ИСОС

Се известуваат делегатите на Собранието на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија дека закажаната Седница за петок 19.05.2017 година во 12:00 се одложува.