Понуди од осигурителни компании

Информација за субјектите кои аплицираат за добивање на лиценца за работа согласно Законот за вршење сметководствени работи

Понуди од осигурителни компании:

Winner осигурување

Triglav осигурување

Uniqa осигурување

Eurolink осигурување

AD осигурување

Albsig осигурување

Sava осигурување