Седница на Собрание на ИСОС

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за вршење на сметководствени работи (Службен весник на Република Македонија бр.95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16) и член 20 став 4 и 21 став 1 од Статутот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија, се свикува четвртата седница на  Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија (Институт).

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 19.05.2017 година (петок) со почеток во 12:00 часот во Скопје во хотел „Континентал“.

Во прилог дневен ред на седницата