Нудиме комплетни сметководствени услуги по прифатливи цени поделени во четири пакети.

XS

S

M

L

од 2500-3000

ДЕН. / МЕСЕЧНО + 18% ДДВ

3000-4000

ДЕН. / МЕСЕЧНО + 18% ДДВ

4000-8000

ДЕН. / МЕСЕЧНО + 18% ДДВ

8000+

ДЕН. / МЕСЕЧНО + 18% ДДВ

Административна работа до 2 часа месечно
Административна работа до 4 часа месечно
Административна работа до 16 часа месечно
Административна работа до 32 часа месечно
Даночна пресметка
Даночна пресметка
Даночна пресметка
Даночна пресметка
Завршна сметка
Завршна сметка
Завршна сметка
Завршна сметка
До 30 документи месечно
До 40 документи месечно
До 100 документи месечно
Над 100 документи месечно
1-2 вработени
До 5 вработени
Од 5 до 10 вработени
Над 10 вработени

 

Цените дадени во ценовникот се ориентациони, за секоја фирма се приготвува посебна понуда.
Контактирајте не на Е-маил (strelectrejd@hotmail.com) или на нашиот телефонски број (078 761 429) за понуда за сметководствени услуги за вашата компанија.

Фактори кои најмногу влијаат на цената на нашата услуга се:

  • Број на влезни ф-ри и увози
  • Број на излезни ф-ри
  • Материјално сметководство, генерирање на ПЛТ и ЕТ, барани менаџерски извештаи и сл.
  • Број на фискални каси
  • Број на продажни локации (магацини или малопродажни објекти) и број на подружници
  • Број на вработени
  • ДДВ (месечен или тримесечен ДДВ обврзник)
  • Тип на дејност
  • Број на изводи од банка, нивна големина и број на сметки во банка

Покрај редовните сметководствени услуги, ние нудиме и поврзани сметководствени услуги:

Дополнителни услуги
Цена без ДДВ
Пријава / одјава на вработени во АВРМ
600 ден.
Оглас за вработување во АВРМ
500 ден.
Електронска пријава за ПДД до 3 лица (+300 ден. за секое наредно лице)
500 ден.
Боледување
1500 ден.
Поднесок на ДДВ-01 во УЈП
2000 ден.
Поднесок на ДДВ-ПЕФ-ДО 
1000 ден.
Извештаи за Завод за статистика
1000 ден.