Сите закони во Македонија може да ги најдете на https://ener.gov.mk/ и http://ldbis.pravda.gov.mk/ , ние ви издвојуваме некои поврзани со сметководство.