smetkovodstveni sulugi

Експертиза во различни стопански дејности

Во изминатите 25 години успешно водиме сметководство на повеќе од 200 компании во различни стопански дејности:

 • Услужни дејности
 • Градежништво
 • ПЗУ
 • Производство
 • Трговија на мало
 • Трговија на големо
 • Увоз / Извоз
 • Угостителство
 • Хотели и хостели
 • Шпедиции
 • Печатници
 • Превозници
 • Адвокати и Нотари
 • ИТ компании